Η αιθαλομίχλη κλείνει τα σχολεία

163

27/12/2013

Θα κλείνουν όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές όπου η μέση εικοσιτετράωρη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων ξεπερνά τα 150μg/m3. Επίσης θα απαγορεύεται και η κυκλοφορία όλων των σχολικών λεωφορείων.

Τα παραπάνω ορίζονται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια. Πιο αναλυτικά προβλέπεται:

Μέτρα για την προστασία του πληθυσμού όταν η μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) είναι μεγαλύτερη από 150μg/m3:

α) Διακοπή λειτουργίας των δημόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των σχολικών λεωφορείων στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων.