Δωρεάν μαθήματα Αλβανικών για φοιτητές του ΑΠΘ

5

19/12/2013

ο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα αλβανικής γλώσσας (επίπεδο αρχαρίων) στους προπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εαρινό εξάμηνο κατά το διάστημα 17 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου από τη διδάσκουσα Ph.D Rosana Rushiti του πανεπιστημίου Τιράνων.

Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική «αίτηση-δήλωση» η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@lance.auth.gr, μέχρι τις 23/12/2013, και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Θα επιλεγούν συνολικά 25 άτομα και θα δημιουργηθεί ένα τμήμα αρχαρίων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

– Οι υποψήφιοι να είναι προπτυχιακοί φοιτητές και να φοιτούν στα τελευταία εξάμηνα σπουδών.

– Η μέχρι σήμερα επίδοση των υποψηφίων στη σχολή/τμήμα που φοιτούν.

– Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών των μαθημάτων.

– Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Πέμπτη 9, Ιανουαρίου και για το ωρολόγιο πρόγραμμα την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου.

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.