Ανέκδοτα

175

4/12/2013

Η σκυλίτσα της κυρίας
Η σκυλίτσα της κυρίας ήταν στην περίοδο του ζευγαρώματος, και για να μην έχουν
καμία εγκυμοσύνη την βάζουν βενζίνη για να μην την ζυγώνουν τα αρσενικά.
(Μετά από μια ώρα). Κυρία κυρία! -Τι είναι Μαρία; Η σκυλίτσα κυρία έμεινε από
βενζίνη και την φέρνουν ρεμούλκα.