Ανέκδοτα

103

2/11/2013

Πρωινό στο κρεβάτι
Είναι ένας άνδρας και ξαπλάρει στο κρεβάτι του. Σε μια στιγμή φωνάζει στην γυναίκα του:
– Γυναίκα, αύριο θέλω πρωινό στο κρεβάτι!
– Τότε κοιμήσου στην κουζίνα!