Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης για ανέργους στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

144

21/11/2013

Το συντονισμό και την υλοποίηση μιας νέας δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων στο δήμο Νεάπολης-Συκεών ανέλαβε το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ», αυτή τη φορά σε συνεργασία με την αναπτυξιακή σύμπραξη ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ. 
Πρόκειται για το έργο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», το οποίο απευθύνεται σε 180 άνεργους και άνεργες κατοίκους ή και δημότες του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν ολοκληρωμένα μέσα από δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και κατάρτισης, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους προκειμένου να ιδρύσουν επιχείρηση ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, να προσληφθούν σε επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ επιπλέον μπορούν να ενταχθούν σε:
• Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων εστίασης ή τουρισμού και για υποψήφια στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία επιχείρησης. 
• Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. 
• Επιμόρφωση ωφελουμένων για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών και υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.
• Επιμορφώσεις ωφελουμένων που αφορούν Ενεργειακά θέματα-Πράσινη ανάπτυξη. Απευθύνεται κυρίως σε νέους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών ή σχετικών σχολών.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013.