Εκτοξεύθηκε το πρώτο μετεωρολογικό αερόστατο της NASA!

329

4/11/2013

Η κατανόηση της δυναμικής του κλίματος της Γης απαιτεί την κατανόηση και γνώση για κάτι περισσότερο από τα αέρια του θερμοκηπίου.
 Έτσι, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, η NASA εκτόξευσε τα πρώτα αερόστατα-μετρητές.

Ένα από τα βασικά κριτήρια μέτρησης των επιστημόνων είναι η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, ή, το ποσό της ενέργειας του ηλιακού φωτός που διασκορπίζεται από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης .

Βλέποντας τις διακυμάνσεις κατά την πάροδο του χρόνου βοηθά τους επιστήμονες να μετρήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης έχουν παράσχει μετρήσεις της ηλιακής λειτουργίας για πολλά χρόνια, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες μετρήσεις, με ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας από εκείνες που διατίθενται σήμερα.

Η επόμενη γενιά θα παρέχει υψηλότερη ακρίβεια δεδομένων και θα οδηγήσει σε ακριβέστερες προβλέψεις του κλίματος, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη ανίχνευση της εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας πιο έγκυρα αποτελέσματα.

Η πρώτη πτήση του μετεωρολογικού αερόστατου έγινε το πρωί της 29 Σεπτέμβρη από το Fort Sumner. Το αερόστατο θα φτάσει σε υψόμετρο 122.000 πόδια, πολύ πιο ψηλά από την ατμόσφαιρα της Γης, σε ύψη όπου ο ουρανός είναι σχεδόν μαύρος σαν στο διάστημα.

Από αυτό το πλεονεκτικό σημείο , το HySics θα πραγματοποιεί μετρήσεις της Γης, του Ηλιου και της σελήνης κατά τη διάρκεια τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας.