Ανέκδοτα

140

6/11/2013

Το καπάκι
Ήταν κάποιος άντρας και πήγε στο γιατρό και του λέει:
– Γιατρέ μου, έχω κάποιο πρόβλημα και δεν μπορώ να κάνω παιδί.
– Εντάξει, του λέει ο γιατρός. Θα σου δώσω αυτό το μπουκαλάκι και θα μου βάλεις λίγο σπέρμα και θα μου το φέρεις αύριο.
Πάει την άλλη μέρα ο άντρας και δεν έχει φέρει το σπέρμα. Τον ρωτάει τότε ο γιατρός γιατί δεν πήρε και του λέει αυτός:
– Γιατρέ μου, προσπάθησα με το ένα χέρι, με τα δυο χέρια, η γυναίκα μου, με το στόμα, με τα πόδια πάνω, ανοιχτά μα τίποτα. Φωνάξαμε και μια φίλη τις γυναίκας μου και πάλι τίποτα. Φωνάξαμε και έναν μποντιμπιλνταρά που μένει εκεί στη γειτονιά, δοκίμασε με το ένα χέρι, με τα δυο χέρια, με το στόμα, με τα δόντια….
– Με τα δόντια; λέει ο γιατρός
– Ναι γιατρέ μου, του λέει. Με τα δόντια αφού το καπάκι του μπουκαλιού δεν άνοιγε με τίποτα!!!!!!!!!!!