Το 90% των Ευρωπαίων εκτίθενται στη ρύπανση

114

15/10/2013

Σήμα συναγερμού εκπέμπει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, που δείχνει πως το 90% των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εκτίθεται σε ρύπανση αιωρούμενων σωματιδίων.

Ο προβληματισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος για το όζον, που ξεπερνά τα όρια που έχουν τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Χανς Μπρούινινκ δήλωσε πως, «Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν ζουν σε υγιές περιβάλλον… Η Ευρώπη πρέπει να τολμήσει και να προχωρήσει περισσότερο την νομοθεσία που έχει θέσει σε εφαρμογή» και η οποία είναι λιγότερο αυστηρή από τις συστάσεις του ΠΟΥ.

Οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 έχουν μειωθεί κατά 14% και 16% αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το διάστημα ανάμεσα στο 2002 και το 2011, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο το 2011, το 33% των κατοίκων των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούσε σε ζώνες όπου τα ανώτατα ευρωπαϊκά όρια συγκεντρώσεων των PM10 σε επίπεδο 24ώρου είχαν ξεπερασθεί.

Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΥ, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, η διαπίστωση αφορά το 88% του πληθυσμού των ευρωπαϊκών πόλεων.

Τα αιωρούμενα σωματίδια, τα μικρότερα από τα οποία διεισδύουν στους πνεύμονες και το αίμα, προκαλούν αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις. Τα PM10 προκαλούνται από μηχανικές δραστηριότητες, όπως οι οικοδομικές, ενώ τα PM2,5 προκαλούνται από την καύση ξύλων, καυσίμων και κυρίως του ντίζελ.

Εξάλλου, το 98% του πληθυσμού των πόλεων εκτέθηκαν το 2011 σε συγκεντρώσεις όζοντος που ξεπερνούσαν τα όρια που έχουν τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Το όζον σχηματίζεται από την μετατροπή, μέσω των ηλιακών ακτίνων, των εκπομπών που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχημάτων και τις βιομηχανικές δραστηριότητες και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

Ευρωπαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Lancet Respiratory Journal και βασίζεται σε επιμέρους μελέτες σε 12 χώρες επί 74.000 γυναικών, δείχνει ότι η έκθεση, ακόμη και ελαφρά, σε PM2,5 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τους κινδύνους γέννησης ελλιποβαρών νεογνών, τα οποία, εάν το βάρος τους είναι χαμηλότερο των 2,5 κιλών έπειτα από 37 εβδομάδες κύησης, είναι πιθανόν να αναπτύξουν αναπνευστικά προβλήματα κατά την παιδική ηλικία ή μαθησιακές δυσκολίες.

Για τα PM2,5, η ΕΕ θέτει ως όριο τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα το 2015. Ο ΠΟΥ προτείνει ως όριο τα 10 μικρογραμμάρια.

Κάθε αύξηση κατά 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα αυξάνει τον κίνδυνο γέννησης ελλιποβαρών παιδιών κατά 18%, σύμφωνα με την μελέτη, η οποία επισημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός υπάρχει ακόμη και σε επίπεδα ρύπανσης χαμηλότερα από αυτά που θέτουν τα ευρωπαϊκά όρια.