Τα πάντα για την ανακύκλωση συσκευών

92

10/10/2013

Δυστυχώς, οι δύσκολοι καιροί, που περνάμε, μας κάνουν να επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα επιβίωσης και να παραμελούμε θέματα πιο μακροπρόθεσμα, όπως το περιβάλλον.

Από έρευνα της MRB, που έγινε για λογαριασμό της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», το Μάρτιο του 2013, επιβεβαιώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η ρύπανση του περιβάλλοντος χάνει έδαφος ως σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας.

Θετικό, όμως, είναι ότι – ενώ το ποσοστό των ευαισθητοποιημένων για το περιβάλλον πολιτών έχει μειωθεί – οι άνθρωποι, που ανήκουν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, αναγνωρίζουν τα οφέλη της ανακύκλωσης και περισσότεροι είναι αυτοί, που ανακυκλώνουν σε σχέση με το 2011.

Εμείς και η ανακύκλωση συσκευών
– Τέσσερις στους 10 Έλληνες καταναλωτές έχουν δώσει για ανακύκλωση έστω και μια ηλεκτρική συσκευή τα τελευταία 3 χρόνια.

– Μόλις το 12% θεωρεί τη ρύπανση ένα από τα 5 σημαντικότερα προβλήματα της χώρας μας.

Ποια θεωρούμε τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα;
– Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων 18%

– Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα 15%

– Η έκλειψη πρασίνου 14%

– 54% του πληθυσμού αισθάνεται λίγο ή καθόλου ενημερωμένο σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης

– Ιδιαίτερα οι λάμπες έχουν κατακτήσει ο έδαφος και έχουν κάνει μεγάλα βήματα στην αυθόρμητη γνώση ότι ανακυκλώνονται με ποσοστό 36% το 2013, σε σχέση με 8% το 2010.

– 72% θεωρεί ότι ο πλέον γνωστός τρόπος ανακύκλωσης μικροσυσκευών είναι η απόρριψή τους σε κλάδους ανακύκλωσης σε καταστήματα.

Η αυθόρμητη γνώση των τρόπων ανακύκλωσης μεγάλων συσκευών έχει αποδυναμωθεί:

– Σε κατάστημα, με αγορά καινούριας:

24% το 2013 από 41% το 2010

– Μέσω Δήμου:

21% το 2013 από 41% το 2010

Δυστυχώς, όλο και λιγότεροι αναγνωρίζουν την ατομική τους ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον.Το 2010, το 41% θεωρούσε ότι είναι και «δικό του» πρόβλημα – σήμερα μόλις το 36%.

– Μόλις 1 στους 5 (19%) προτρέπει τους φίλους του να ανακυκλώνουν.

– Ένας στους 2 θεωρεί ότι είναι «απόλυτη ευθύνη του Δήμου» (51%). Το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι είναι «απόλυτη ευθύνη του κράτους».