Πρωταθλητής στην ανακύκλωση η ΟΛΘ Α.Ε.

114

10/10/2013

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο περιβάλλον αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό μέλημα της διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ. 

Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται απολύτως στα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης της εταιρίας για το 2012, που είναι εξίσου εντυπωσιακά με αυτά των προηγούμενων χρόνων και δίκαια την αναδεικνύουν σε πρωταθλήτρια. 

Την περασμένη χρονιά η ΟΛΘ ΑΕ απέσπασε τρία βραβεία στα «Environmental Awards». Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης , η εγκατάσταση φυσικού αερίου στα κτίρια του Α’ προβλήτα και η εκτεταμένη δενδροφύτευση στη λιμενική περιοχή αξιολογήθηκαν και βραβεύτηκαν από ειδική επιτροπή.

Την τριετία 2010 – 2012 η ΟΛΘ ΑΕ σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς παρέδωσε προς ανακύκλωση συνολικά 1.835,9 τόνους διαφόρων υλικών. Ειδικότερα για το 2012 προώθησε στην ανακύκλωση τις ακόλουθες ποσότητες υλικών:

· 5,5 τόνους συνθετικά έλαια μηχανών.

· 3,6 τόνους μπαταρίες μολύβδου.

· 100 κιλά μπαταρίες διαφόρων τύπων.

· 106, 9 τόνους ξύλινων συσκευασιών.

· 81,4 τόνους μεταλλικών συσκευασιών.

· 17,1 τόνους ελαστικών.

· 301,1 τόνους σιδηρούχων μετάλλων.

· 100 κιλά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

· 400 κιλά γυαλί.

· 2,5 τόνους χαρτί.

«Η Θεσσαλονίκη έχει την τύχη το λιμάνι της να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και να είναι ενσωματωμένο πλήρως στον αστικό ιστό. Αυτό το πλεονέκτημα δημιουργεί μεγάλες υποχρεώσεις στην ΟΛΘ ΑΕ σε σχέση με τις επιπτώσεις της λειτουργίας της στο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια για βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων στο λιμάνι είναι συνεχής και σε πολλά επίπεδα.

Ένα από αυτά είναι η εντατικοποίηση των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών, που έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα. Η ικανοποίηση όλων όσων εργαζόμαστε στο λιμάνι είναι μεγάλη, διότι βλέπουμε ότι οι προσπάθειες μας πιάνουν τόπο.

Η φροντίδα για το περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, ούτε υποδηλώνει μόνο ευαισθησία. Είναι για όλους μας όρος επιβίωσης.

Με στόχο, λοιπόν, να δείξει ότι η προσπάθεια στην ανακύκλωση έχει χειροπιαστά αποτελέσματα και με αυτό τον τρόπο να στείλει σήμα ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα, η ΟΛΘ ΑΕ τύπωσε ένα φυλλάδιο στο οποίο καταγράφονται οι επιδόσεις της στο πεδίο της ανακύκλωσης, το οποίο αφενός θα αποστείλει σε φορείς και αφετέρου θα διανείμει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης» είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης.