Προσοχή στην Κωδεΐνη

260

25/10/2013

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εφιστά την προσοχή στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιέχουν κωδεΐνη, ακολουθώντας κοινοποίηση πορίσματος έκθεσης ελέγχου για τη συνταγογράφηση στα ειδικά συνταγολόγια ναρκωτικών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρατυπίες.

Στην ίδια ανακοίνωση, Ο ΙΣΑ αναφέρει πως σύμφωνα με τον νόμο τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κωδεΐνη, πρέπει να χορηγούνται:

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg

2) Με συνταγή του ν. 1729/1987 (μονόγραμμη – θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών