Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία στο δήμο Θεσσαλονίκης

142

16/10/2013

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 -λόγω προβλημάτων (καταλήψεις) που σημειώθηκαν σε ορισμένα σχολεία η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενδιαφερόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας του δήμου Θεσσαλονίκης.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και των εκπαιδευτικών -εν ενεργεία ή συνταξιούχων- που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο email: i.stathopoulos@thessaloniki.gr
Πηγή:parousiazw.gr