Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου – Αυγούστου 2013

150

9/10/2013

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 αρχίζει η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2013 από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής που γίνεται μέσω των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε., οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα επιδόματα μέσω του ειδικού λογαριασμού τους.