Ανέκδοτα

5

1/10/2013

Χρηματιστές
– Πώς οι Ποντιοι χρηματιστές πολλαπλασιάζουν τα λεφτά των πελατών τους;
– Τα βάζουν μπροστά στον καθρέφτη!