Παράταση ισχύος δελτίων του ΟΑΣΘ ελευθέρας μετακίνησης Α.με.Α.

56

28/9/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη του το υπ’ αριθμ. Α.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.1934/89/23.01.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση της παράτασης της ισχύος των χορηγηθέντων κατά το έτος 2012 (Β’ εξάμηνο) δελτίων – κουπονιών ελεύθερης μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με Α), έως και 31.10.2013.