Ανέκδοτα

176

29/9/2013

-“Το έφαγε
Ήταν ένας Γάλλος, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος. Όλος τυχαίος τους πιάνουν
οι ζουλού!
-“Θα βάλουμε στον καθένα σας από ένα κέρμα στα οπίσθια και θα μας λέτε από
ένα τραγούδι. Όποιου το τραγούδι δεν μας αρέσει θα του κόβουμε το κεφάλι”,
τους λέει ο αρχηγός. Πάνε οι ζουλού και βάζουνε το κέρμα στον Ιταλό και
αρχίζει ο Ιταλός “τρα λα λα”. Δεν τους άρεσε και του έκοψαν το κεφάλι. Σειρά
του Γερμανού… “μπλα μπλα μπλα”. Δεν τους άρεσε και το δικό του. Πηγαίνουν
και στον Πόντιο και του βάζουν το κέρμα όποτε κάνει ο Πόντιος
-“ΚΛΑΤΣ”.
-“Τι είναι αυτό;” των ρωτάει ο αρχηγός.
Και ο πόντιος απαντάει
-“Το έφαγε!”.