Οργισμένη η Συνομοσπονδία ΑμεΑ για τη διαθεσιμότητα

120

1/8/2013

Εστάλησαν ειδοποιήσεις σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαθεσιμότητα ζητεί  από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «με την απαράδεκτη ερμηνεία της εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 167)», ήδη το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει ανακοινώσεις διαθεσιμότητας σε εκπαιδευτικούς που προστατεύουν άτομα με αναπηρία καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία άνω του 67% που δεν διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ».

«Με τον νόμο 4024/2012, προστατεύτηκαν από το μέτρο αυτό (άρθρο 34 παρ.1) εργαζόμενος «αα) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου, ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α’ 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.».

Η ίδια ακριβώς εξαίρεση υπάρχει και στον νόμο 4093/2012, τονίζει η Συνομοσπονδία.

«Η πρόσφατη εγκύκλιος όμως ερμηνεύεται σαν το όριο των 12.000 ευρώ ετησίως να είναι του ίδιου του υπαλλήλου και όχι του προστατευόμενου και συνεπώς τίθεται σε διαθεσιμότητα αν οι απολαβές του το ξεπερνούν! Και με τους δυο προαναφερόμενους νόμους δεν ετέθη σε αμφισβήτηση ότι το όριο δεν αφορά τον προστατευόμενο, έτσι είναι απορίας άξιο γιατί γίνεται τώρα.

Παράλληλα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ενημερώθηκε ότι εκπαιδευτικός με αναπηρία 67% ετέθη σε διαθεσιμότητα γιατί δεν είχε γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ! Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για τις πολύμηνες καθυστερήσεις του ΚΕΠΑ για μια γνωμάτευση. Χρειάζεται άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος να γίνονται δεκτές γνωματεύσεις και από άλλες Αρχές για να μην ταλαιπωρηθεί περισσότερος κόσμος, καθώς επίσης και εγκύκλιος που θα συνάδει με το πνεύμα του νομοθέτη, που είναι η προστασία του ατόμου με αναπηρία και του ατόμου που φροντίζει άτομο με αναπηρία», καταλήγει η ΕΣΑμΕΑ.