Ανέκδοτα

206
 

Συνέδριο ιατρικής μεταξύ χωρών

Συνέδριο ιατρικής μεταξύ χωρών

Αγγλία: Εμείς αλλάξαμε εγκέφαλο σε έναν άνθρωπο και σε 4 εβδομάδες μπορούσε να ψάχνει για δουλειά!

Γερμανία: Εμείς αλλάξαμε σε έναν άνθρωπο εγκέφαλο και σε 4 εβδομάδες ήταν έτοιμος για πόλεμο!

Αμερική: Εμείς κάναμε πολύ πιο σπουδαία πράγματα! Πήραμε έναν άνθρωπο χωρίς εγκέφαλο και τον κάναμε πρόεδρο της χώρας και σε 4 εβδομάδες οι μισοί κάτοικοι της χώρας έψαχναν για δουλειά και οι άλλοι μισοί ήταν έτοιμοι για πόλεμο!