Κλειστές πόρτες για 50.000 παιδιά

147

26/7/2013

Περισσότερα από 50.000 βρέφη και νήπια εκτιμάται ότι δεν θα κατορθώσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω του οποίου επιτρέπεται δωρεάν η φύλαξή τους σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Χιλιάδες εργαζόμενες και άνεργες μητέρες έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν αιτήσεις -καταληκτική ημερομηνία είναι στις 2 Αυγούστου- για την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ωστόσο, σύμφωνα με τους αρμοδίους, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες.

Η χρηματοδότηση, που ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, επιτρέπει τη φιλοξενία 60.000-62.000 παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Ομως, όπως εκτιμά ο πρόεδρος Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ Σίμος Δανιηλίδης, ο αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει τις 110.000, ενδεχομένως και τις 120.000, δηλαδή τα μισά παιδιά δεν θα κατορθώσουν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Μοναδική λύση για να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες δικαιούχες μητέρες, σύμφωνα με την κοινωνική επιτροπή της ΚΕΔΕ, είναι η αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ της χρηματοδότησης.

Το ποσό, σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, μπορεί να μεταφερθεί από πόρους που λιμνάζουν στα διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα από ένα πρόγραμμα ύψους 4,4 δισ. ευρώ που προορίζεται για έργα υποδομής στους ΟΤΑ.

«Με τη ρήτρα ευελιξίας μπορεί να μεταφερθεί το απαιτούμενο ποσό για να ενισχύσουμε τις ελληνικές οικογένειες και ταυτόχρονα να σώσουμε κάποια από τα χρήματα που κινδυνεύει η χώρα να τα χάσει», σημειώνει ο πρόεδρος της κοινωνικής επιτροπής της ΚΕΔΕ και προσθέτει ότι την πρόταση αυτή η ΚΕΔΕ την έχει καταθέσει γραπτώς στον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, καθώς και στους εμπλεκόμενους υπουργούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η μεταφορά του ποσού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2011 είχαν υποβάλει 48.000 μητέρες αιτήσεις, το 2012 95.028, ενώ φέτος αναμένεται να εκτοξευθούν στις 120.000, χωρίς να αποκλείεται και να τις ξεπεράσουν. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι πέρυσι είχαν μείνει εκτός των σταθμών 35.000 παιδιά.

Το εισόδημα
Φέτος προβλέπονται αυστηρότερα οικονομικά κριτήρια, καθώς το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για μητέρα δύο παιδιών κατεβαίνει στις 30.000 ευρώ, από 40.000 ευρώ που ήταν πέρυσι. Επίσης αφορά τα εισοδήματα του 2011, γεγονός που πλήττει πολλές μητέρες οι οποίες το 2012 είχαν αρνητικές μεταβολές στο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινωνικής επιτροπής της ΚΕΔΕ, το γεγονός αυτό αφήνει πολλές μητέρες εκτός του προγράμματος, το οποίο όμως, ούτως ή άλλως, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες που και φέτος, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν αυξηθεί.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

Μέχρι τις 2 Αυγούστου, στις 2.00 μετά το μεσημέρι, οι δικαιούχες μητέρες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» που επιτρέπει τη φιλοξενία των παιδιών τους σε επιδοτούμενες θέσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Οι αιτήσεις διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑA.

Να τονιστεί επίσης ότι οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άνεργες ή να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή να είναι αυτοαπασχολούμενες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Επίσης το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 30.000 για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω. Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ