Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για ανασφάλιστους και ανέργους

175

26/7/2013

Την δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, σε ανασφάλιστους και ανέργους πολίτες, δίνει το πρόγραμμα «Πρόληψη για όλους», του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, τα προαναφερόμενα νοσήματα προκαλούν συνολικά 35 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, όμως, μπορούν να προληφθούν. Η αποτελεσματική φροντίδα και διαχείριση από τα αρχικά-πρώιμα στάδια της νόσου είναι καθοριστική.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Πρόληψη για όλους» είναι αφενός η εξυπηρέτηση ατόμων που αδυνατούν να καλύψουν τις προληπτικές εξετάσεις τους όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη των προαναφερθέντων νοσημάτων με 40 ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σε Δήμους ή και σε Νοσοκομεία.

Οι δράσεις επικεντρώνονται στην Περιφέρεια Αττικής και θα βασίζονται στις υποδομές των Εθνικών Δικτύων Προαγωγής Υγείας – Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.) και Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο 2014. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ιστοσελίδας, η οποία θα ενημερώνει για τις δράσεις αλλά και θα αναλύει θέματα προαγωγής της υγείας.