Ανέκδοτα

187

18/7/2013

Η ληστεία
Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας ήταν μπατήρια. Έτσι λοιπόν κάνανε μια ληστεία
τράπεζας.
καθώς όμως το σκάγανε έπρεπε να χωριστούν για να μην τους πιάσουνε και έτσι
πήρε από ένα σάκο ο
ένας.
Μετά από μερικές μέρες συναντιούνται και λένε ο ένας στον άλλο τι κάνανε τα
χρήματα που κλέψανε.
Ο Κωστίκας λοιπόν λέει:
-Που λες Γιωρίκα εγώ αγόρασα μια Βίλα και ένα χρωματοπωλείο και βγάζω τρέλα
λεφτά.
-Αλήθεια εγώ ακόμη να ξεχρεώσω τους λογαριασμούς που είχε ο σάκος.