Ανέκδοτα

268

17/7/2013

Πεζούνα μου
Εν να σου πιάσω όρνιθες
εν να σου πιάσω γάρο
εσένα άμαν σκέφτουμε κοντέφκο να τουμπάρω
εν να ρτω νύχτα έσσω σου με σκάλα να σε κλέψω
τζε να σε πάρω βουριστή στις τσούρες να γαλέψω
για εσένα ρα πεζούνα μου πεφτω μες στην φοθκια
τζε γίνομαι για λόου σου αυκά τιανιτά,
ζήτα μου οτιδήποτε ζήτα μου ότι θέλεις
τζε εγώ εν να πάω βουριστός παντές
τζε είμαι ο κεντέρης……..