Σε διαθεσιμότητα και λόγω ασθένειας!

168

8\5\13

Τι αλλάζει στις αναρρωτικές άδειες στα νοσοκομεία

Άρχισαν τα όργανα όπως φαίνεται και για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία καθώς η κυβέρνηση με νόμο που προωθεί επιχειρεί να δημιουργήσει εκείνο το νομικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσει σε απολύσεις. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται χιλιάδες εργαζόμενοι και στο ΕΣΥ καθώς το εργασιακό τους μέλλον είναι πλέον άγνωστο. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαίωνε μέσω του υπουργείου Υγείας ότι τα νοσοκομεία επειδή ακριβώς έχουν περιορισμένο προσωπικό δε θα πειραχθούν, τελικά δεν τα αφήνει αλώβητα. Το σχέδιο νόμου που προωθήθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει σειρά αλλαγών που τεχνηέντως διευκολύνουν τις απολύσεις.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση των αναρρωτικών αδειών που μπορεί να οδηγήσουν έναν εργαζόμενο ακόμη και σε διαθεσιμότητα.
Με βάση τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου: «Ο υπάλληλος τίθεται, αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας του άρθρου 54 του παρόντος. 
Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη».
Η «Αυτόνομη παρέμβαση των υγειονομικών» σε ανακοίνωσή της  υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση μέσω του σχεδίου νόμου: «Περικόπτει δραστικά δικαιώματα των εργαζομένων, που αφορούν τις αναρρωτικές άδειες, με στόχο να ενοχοποιήσει κάθε δικαίωμα και να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για απολύσεις εργαζομένων, διαμορφώνοντας μια κοινωνία χωρίς ανοχές και ρίχνοντας στον κοινωνικό Καιάδα τα αδύναμα μέλη της».
Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου προβλέπεται για τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες: «Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των
δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ` ανώτατο όριο.
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος και
β) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής ή του επικεφαλής μονάδας δημόσιου
νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από δέκα (10)
κατ` έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περιπτώσεων α` και β’ δεν
υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.»
ΠΗΓΗ:www.newsit.gr