Επιπτώσεις στον εγκέφαλο από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

108

3/2/2013

Αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το αλκοόλ έχει διαρκή και αρνητική επίδραση στον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Cortex.

Η υπερβολική χρήση αλκοόλ φθάνει το 4% του διεθνούς βάρους της νόσου και γίνεται πιο έντονο ζήτημα υγείας.

Γενικά, διαταραχές που συνδέονται με εγκεφαλική βλάβη συνδεόμενη με το αλκοόλ συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της χρόνιας λανθασμένης χρήσης αλκοόλ και προκαλούν εμφανείς ψυχολογικές «αναπηρίες» στους ανθρώπους και την κοινότητα.

Αυτά τα σημάδια είναι δύσκολο να εντοπιστούν σε αρχικά στάδια και γι αυτό η αρχική αγωγή και παρέμβαση είναι επί του παρόντος περιορισμένες.
Η νέα έρευνα τονίζει τις σημαντικές αλλαγές στην εγκεφαλική λειτουργία και δομή που μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ σε νέους ενήλικες.

Λειτουργικά σημάδια εγκεφαλικής βλάβης από υπερβολικό αλκοόλ σε νέους ενήλικες περιλαμβάνουν απώλεια μνήμης και μάθησης, όπως και ελαττώματα σε εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτές καθοδηγούνται από τον ιππόκαμπο και μπροστινές δομές του εγκεφάλου που δεν δημιουργούνται εντελώς μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Δομικά σημάδια λανθασμένης χρήσης υπερβολικού αλκοόλ σε νέους ενήλικες είναι η συρρίκνωση του εγκεφάλου και αλλαγές στις οδούς της λευκής ουσίας.

Η ηλικία στην οποία ένας έφηβος πρωτοχρησιμοποιεί αλκοόλ μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα που προκαλεί τη λανθασμένη χρήση αλκοόλ. Οι ερευνητές σημειώνουν ωστόσο ότι η νόμιμη ηλικία δεν θα πρέπει να αλλάξει.

Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση αναγνωρίζοντας τα σημάδια και την έναρξη επικίνδυνων συμπεριφορών κατανάλωσης ποτού σε νεαρή ηλικία, όταν οι νέοι βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου και είναι ευάλωτοι σε βλάβη. Κατέληξαν ότι σε νέους που κάνουν λανθασμένη χρήση τα τροποποιήσιμα ελαττώματα μπορεί να είναι εξελικτικά αλλά αν παραμείνουν άλυτα μπορεί τελικά να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για φτωχό αποτέλεσμα και να εμποδίσουν την τήρηση της αγωγής.

Πηγή: iatronet.gr