Η ενίσχυση του ύπνου πιθανόν επιβραδύνει την εξασθένηση της μνήμης

178

29/1/2013

Μπορεί ενδεχομένως να είναι δυνατό να επιβραδυνθεί η εξασθένηση της μνήμης και της μάθησης καθώς γερνάμε, αντιμετωπίζοντας το φτωχό ύπνο, ελπίζουν οι ερευνητές.

Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό, ‘Nature Neuroscience’ αποκάλυψε στενή σχέση μεταξύ εγκεφάλου που γερνά, ύπνου και μνήμης.

Πειράματα έδειξαν ότι αλλαγές στον εγκέφαλο που γερνά βλάπτουν την ποιότητα του βαθέως ύπνου, που με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα αποθήκευσης αναμνήσεων.

Ερευνητές θέλουν να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης του ύπνου, ώστε να σταματήσει η εξασθένηση της μνήμης.

Η σοφία μπορεί να έρχεται με την ηλικία, αλλά ο εγκέφαλος και το σώμα ακολουθούν τα βήματα του χρόνου. Πολλοί άνθρωποι θα προσέξουν ότι η μνήμη και ο ύπνος τους δεν είναι το ίδιο καλοί όπως στα χρόνια της νεότητας.

Ερευνητές του University of California, στο Berkeley, δήλωσαν ότι δεν είναι γνωστό αν αλλαγές στον εγκέφαλο, τον ύπνο και τη μνήμη είναι όλα ξεχωριστά σημάδια γήρατος ή αν συνδέονται βαθιά. Πραγματοποίησαν σειρά πειραμάτων σε 36 ανθρώπους που χωρίστηκαν σε ομάδες ηλικίας 20 και 70 ετών.

Πρώτα η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κατάσταση μιας περιοχής του εγκεφάλου (έσω προμετωπιαίος φλοιός) για να προβλέψει πόσο βαθύ ύπνο θα έχει κάποιος.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι απαραίτητη για την είσοδο στο βαθύ ύπνο αλλά με την ηλικία εξασθενεί.

Κατά δεύτερον έδειξε ότι η ποσότητα βαθέως ύπνου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί πόσο καλά οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε τεστ μνήμης.

Οι νεότεροι ασθενείς με επαρκή ύπνο είχαν καλύτερη επίδοση σε εξετάσεις συγκριτικά με μεγαλύτερους που εμφάνιζαν χειρότερη ποιότητα ύπνου.

Ο ερευνητής Dr Matthew Walker, δήλωσε ότι αν ληφθούν όλα υπόψη, η εξασθένηση του εγκεφάλου οδηγεί στην εξασθένηση του ύπνου και της μνήμης.

Ο βαθύς ύπνος είναι πολύ σημαντικός για τη συγκράτηση των νέων εμπειριών που μάθαμε πρόσφατα.

Οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την περιοχή που γερνά στον εγκέφαλο, αλλά μπορούν να κάνουν κάτι για τον ύπνο.

Είναι πιθανό να ενισχυθεί η ποιότητα του ύπνου ερεθίζοντας τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου με ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτό φάνηκε να ενισχύει τη μνήμη σε νέους και οι ερευνητές επιθυμούν να ξεκινήσουν πειράματα σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας.

Ο Dr Walker είπε ότι δεν χρειάζεται να ανασυσταθούν τα εγκεφαλικά κύτταρα για να αποκατασταθεί ο ύπνος.
ΠΗΓΗ:www.iatronet.gr